jTopLeft – Bir elemanın sayfa üzerindeki yerini bulma

JavaScript ile bir elemanın tarayıcının görüş alanına göre ya da ebeveyni olan diğer bir elemana göre x ve y koordinatlarını belirlemeye yönelik bir betik hazırladım ve jQuery eklentisi haline getirdim. Eklentinin kendisini ve sıkıştırılmış halini aşağıda bulabilirsiniz.

Kullanımı:

var top = $('#elm').top();

var left = $('#elm').left();

var pos = $('#elm').pos();
top = pos.top;
left = pos.left;
/*
 * jTopLeft
 * http://www.karalamalar.net/
 *
 * Copyright (c) 2009 İzzet Emre Erkan
 * Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported License
 * http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
 *
 * Date: 2009-10-12 17:56:24 +0300 (Mon, 12 Oct 2009)
 * Revision: 3
 */
(function($){ 
 $.fn.extend({
  top: function(obj) {
   var o = findPos(this.get(0));
   return obj ? o - findPos(obj) : o;
  },
  left: function(obj) {
   var o = findPos(this.get(0),true);
   return obj ? o - findPos(obj,true) : o;
  },
  pos: function(obj) {
   var pos = {},o;
   
   o = findPos(this.get(0));
   pos.top = obj ? o - findPos(obj) : o;
   
   o = findPos(this.get(0),true);
   pos.left = obj ? o - findPos(obj,true) : o;
   
   return pos;
  }
 });
 function findPos(o,l){
  var x = 0;
  if (o.offsetParent) {
   x = l ? o.offsetLeft : o.offsetTop;
   while (o = o.offsetParent)
    x += l ? o.offsetLeft : o.offsetTop;
  }
  return x;
 }
})(jQuery);

Paketin küçültülmüş halini (802 byte) buradan edinebilirsiniz.

yükleniyor...

strExtensions – JavaScript için string uzantıları

JavaScript kullanırken eksikliğini hissettiğim bir kaç string metot var. padLeft, padRight, trimLeft, trimRight ve trim metotları varsayılan string metotları arasında yer almıyor. Zaman içinde çeşitli projelerde bu metotlara ihtiyaç duydukça yazıp yazıp bir kenara koymuştum. Şimdi bu metotları toplayıp ufak bir paket oluşturdum ve sizlerle de paylaşayım dedim. valiDate v2.0‘ı da bu pakete dahil ettim. Metotları aşağıda bulabilirsiniz;

/*
 * strExtensions - String extensions
 * http://www.karalamalar.net/
 *
 * Copyright (c) 2009 İzzet Emre Erkan
 * Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported License
 * http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
 *
 * Date: 2009-10-08 17:43:34 +0300 (Thu, 08 Oct 2009)
 * Revision: 2
 */
String.prototype.trimLeft =
 function(c) {
  c = c || ' ';
  return this.replace(new RegExp('^'+c+'+'),"");
 };
String.prototype.trimRight =
 function(c) {
  c = c || ' ';
  return this.replace(new RegExp(''+c+'+$'),"");
 };
String.prototype.trim =
 function(c) {
  return this.trimLeft(c).trimRight(c);
 };
String.prototype.padLeft =
 function(l, c) {
  c = c || ' ';
  var s = this.toString();
  while (s.length < l) s = c + s;
  return s;
 }
String.prototype.padRight =
 function(l, c) {
  c = c || ' ';
  var s = this.toString();
  while (s.length < l) s = s + c;
  return s;
 }
String.prototype.valiDate =
 function() {
  if(/^(0[1-9]|[12][0-9]PO|3[01])[- /.](0[1-9]|1[012])[- /.](19|20)[0-9]{2}$/.test(this)) {
   var v = this.replace(/[- /]/g,'.').split('.');
   var d=parseInt(v[0],10), m=parseInt(v[1],10), y=parseInt(v[2],10);
   var o = new Date(y, m - 1, d);
   return o.getDate() == d && o.getMonth() + 1 == m && o.getFullYear() == y;
  }
  else
   return false;
 }

Paketin küçültülmüş halini (1130 byte) buradan edinebilirsiniz.

yükleniyor...

valiDate v2.0

Daha önce ilk versiyonunu sizlerle paylaştığım valiDate metodunu biraz daha geliştirdim. String nesneleri doğrulama amaçlı kullandığım için String nesnesinin prototype’ına ekleyerek herhangi bir metin değişken üzerinde kolayca tarih doğrulaması yapılabilmesine olanak sağladım. Ayraç olarak “-“,” “,“/” ya da “.” karakterlerini kullanıyor, yani doğrulanan metnin ilgili ayraç ile ayrılmış dd.mm.yyyy formatında olmasını bekliyor.

/*
 * valiDate
 * http://www.karalamalar.net/
 *
 * Copyright (c) 2009 İzzet Emre Erkan
 * Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported License
 * http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
 *
 * Date: 2009-10-08 16:51:00 +0300 (Thu, 08 Oct 2009)
 * Revision: 6
 */
String.prototype.valiDate =
 function() {
  if(/^(0[1-9]|[12][0-9]|3[01])[- /.](0[1-9]|1[012])[- /.](19|20)[0-9]{2}$/.test(this)) {
   var v = this.replace(/[- /]/g,'.').split('.');
   var d=parseInt(v[0],10), m=parseInt(v[1],10), y=parseInt(v[2],10);
   var o = new Date(y, m - 1, d);
   return o.getDate() == d && o.getMonth() + 1 == m && o.getFullYear() == y;
  }
  else
   return false;
 }

Metodun küçültülmüş halini (640 byte) buradan edinebilirsiniz.

yükleniyor...