strExtensions – JavaScript için string uzantıları

JavaScript kullanırken eksikliğini hissettiğim bir kaç string metot var. padLeft, padRight, trimLeft, trimRight ve trim metotları varsayılan string metotları arasında yer almıyor. Zaman içinde çeşitli projelerde bu metotlara ihtiyaç duydukça yazıp yazıp bir kenara koymuştum. Şimdi bu metotları toplayıp ufak bir paket oluşturdum ve sizlerle de paylaşayım dedim. valiDate v2.0‘ı da bu pakete dahil ettim. Metotları aşağıda bulabilirsiniz;

/*
 * strExtensions - String extensions
 * https://www.karalamalar.net/
 *
 * Copyright (c) 2009 İzzet Emre Erkan
 * Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported License
 * http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
 *
 * Date: 2009-10-08 17:43:34 +0300 (Thu, 08 Oct 2009)
 * Revision: 2
 */
String.prototype.trimLeft =
 function(c) {
  c = c || ' ';
  return this.replace(new RegExp('^'+c+'+'),"");
 };
String.prototype.trimRight =
 function(c) {
  c = c || ' ';
  return this.replace(new RegExp(''+c+'+$'),"");
 };
String.prototype.trim =
 function(c) {
  return this.trimLeft(c).trimRight(c);
 };
String.prototype.padLeft =
 function(l, c) {
  c = c || ' ';
  var s = this.toString();
  while (s.length < l) s = c + s;
  return s;
 }
String.prototype.padRight =
 function(l, c) {
  c = c || ' ';
  var s = this.toString();
  while (s.length < l) s = s + c;
  return s;
 }
String.prototype.valiDate =
 function() {
  if(/^(0[1-9]|[12][0-9]PO|3[01])[- /.](0[1-9]|1[012])[- /.](19|20)[0-9]{2}$/.test(this)) {
   var v = this.replace(/[- /]/g,'.').split('.');
   var d=parseInt(v[0],10), m=parseInt(v[1],10), y=parseInt(v[2],10);
   var o = new Date(y, m - 1, d);
   return o.getDate() == d && o.getMonth() + 1 == m && o.getFullYear() == y;
  }
  else
   return false;
 }

Paketin küçültülmüş halini (1130 byte) buradan edinebilirsiniz.

Protoculous – Prototype + Script.aculo.us, hem de sıkıştırılmış

Her ne kadar son zamanlarda jQuery‘ye doğru oldukça meyil almış olsam da henüz jQuery’ye geçirmediğim Script.aculo.us kullanarak hazırladığım çalışmalarım var.

Script.aculo.us Samplr‘daki örnekleri incelerken sayfadaki Extra Tip ibaresi ilgimi çekti. İlgili siteye girip baktığımda bir de ne göreyim. Sen git Prototype‘ı ve Script.aculo.us‘u birleştir, bir de üstüne basıp sıkıştır, 54,6 KB’lık Protoculous ortaya çıksın.

Şu an 1.0.2 sürümüne ulaşmış olan Protoculous, Prototype 1.5.1 ve Script.aculo.us 1.7.1 Beta 3 sürümlerini içinde bulunduruyor ve daha önce de dediğim gibi sadece 54,6 KB.