PHP ile SEO uyumlu daha anlaşılır web adresleri hazırlama

Uzun zamandır, geliştirdiğim web sitelerinde, hem daha anlaşılır olması, hem de SEO açısından daha faydalı olduğu genel kanaat olduğu için, adresleri ilgili sayfanın başlığından oluşturuyorum. İlk başlarda başlığı adrese çeviren bir metot yazmıştım, fakat zaman geçtikçe bu metodun çeşitli durumlarda düzgün çalışmadığını gözledim. Bunun üzerine örnekler ve en iyi pratiklere göz atmaya başladım.

Bu konuda en başarılı bulduğum uygulama WordPress oldu. WordPress açık kaynak kodlu bir uygulama olduğundan hemen kaynak kodlarını inceleyerek bu problemin üstesinden nasıl geldiklerini inceledim ve gerekli kısımları bir araya getirdim. WordPress’i seçme sebeplerimden birisi de, uygulamanın bir çok dilde kullanılması ve ilgili metotların bu dilleri destekleyecek şekilde geliştirilmeleriydi.

Neyse lafı fazla uzatmadan kodları paylaşayım, önce bir örnek ile nasıl kullanacağınızı göstereyim:

$baslik = "Öğümce yolları çakıl taşları ile dolmuş - Test başlığı";
echo sanitize_title_with_dashes($baslik);
// "ogumce-yollari-cakil-taslari-ile-dolmus-test-basligi" çıktısını üretecektir.

Son olarak da gerekli metotlar:

/**
 * Sanitizes title, replacing whitespace with dashes.
 *
 * Limits the output to alphanumeric characters, underscore (_) and dash (-).
 * Whitespace becomes a dash.
 *
 * @since 1.2.0
 *
 * @param string $title The title to be sanitized.
 * @return string The sanitized title.
 */
function sanitize_title_with_dashes($title) {
	$title = strip_tags($title);
	// Preserve escaped octets.
	$title = preg_replace('|%([a-fA-F0-9][a-fA-F0-9])|', '---$1---', $title);
	// Remove percent signs that are not part of an octet.
	$title = str_replace('%', '', $title);
	// Restore octets.
	$title = preg_replace('|---([a-fA-F0-9][a-fA-F0-9])---|', '%$1', $title);

	$title = remove_accents($title);
	if (seems_utf8($title)) {
		if (function_exists('mb_strtolower')) {
			$title = mb_strtolower($title, 'UTF-8');
		}
		$title = utf8_uri_encode($title, 200);
	}

	$title = strtolower($title);
	$title = preg_replace('/&.+?;/', '', $title); // kill entities
	$title = str_replace('.', '-', $title);
	$title = preg_replace('/[^%a-z0-9 _-]/', '', $title);
	$title = preg_replace('/\s+/', '-', $title);
	$title = preg_replace('|-+|', '-', $title);
	$title = trim($title, '-');

	return $title;
}

/**
 * Converts all accent characters to ASCII characters.
 *
 * If there are no accent characters, then the string given is just returned.
 *
 * @since 1.2.1
 *
 * @param string $string Text that might have accent characters
 * @return string Filtered string with replaced "nice" characters.
 */
function remove_accents($string) {
	if ( !preg_match('/[\x80-\xff]/', $string) )
		return $string;

	if (seems_utf8($string)) {
		$chars = array(
		// Decompositions for Latin-1 Supplement
		chr(195).chr(128) => 'A', chr(195).chr(129) => 'A',
		chr(195).chr(130) => 'A', chr(195).chr(131) => 'A',
		chr(195).chr(132) => 'A', chr(195).chr(133) => 'A',
		chr(195).chr(135) => 'C', chr(195).chr(136) => 'E',
		chr(195).chr(137) => 'E', chr(195).chr(138) => 'E',
		chr(195).chr(139) => 'E', chr(195).chr(140) => 'I',
		chr(195).chr(141) => 'I', chr(195).chr(142) => 'I',
		chr(195).chr(143) => 'I', chr(195).chr(145) => 'N',
		chr(195).chr(146) => 'O', chr(195).chr(147) => 'O',
		chr(195).chr(148) => 'O', chr(195).chr(149) => 'O',
		chr(195).chr(150) => 'O', chr(195).chr(153) => 'U',
		chr(195).chr(154) => 'U', chr(195).chr(155) => 'U',
		chr(195).chr(156) => 'U', chr(195).chr(157) => 'Y',
		chr(195).chr(159) => 's', chr(195).chr(160) => 'a',
		chr(195).chr(161) => 'a', chr(195).chr(162) => 'a',
		chr(195).chr(163) => 'a', chr(195).chr(164) => 'a',
		chr(195).chr(165) => 'a', chr(195).chr(167) => 'c',
		chr(195).chr(168) => 'e', chr(195).chr(169) => 'e',
		chr(195).chr(170) => 'e', chr(195).chr(171) => 'e',
		chr(195).chr(172) => 'i', chr(195).chr(173) => 'i',
		chr(195).chr(174) => 'i', chr(195).chr(175) => 'i',
		chr(195).chr(177) => 'n', chr(195).chr(178) => 'o',
		chr(195).chr(179) => 'o', chr(195).chr(180) => 'o',
		chr(195).chr(181) => 'o', chr(195).chr(182) => 'o',
		chr(195).chr(182) => 'o', chr(195).chr(185) => 'u',
		chr(195).chr(186) => 'u', chr(195).chr(187) => 'u',
		chr(195).chr(188) => 'u', chr(195).chr(189) => 'y',
		chr(195).chr(191) => 'y',
		// Decompositions for Latin Extended-A
		chr(196).chr(128) => 'A', chr(196).chr(129) => 'a',
		chr(196).chr(130) => 'A', chr(196).chr(131) => 'a',
		chr(196).chr(132) => 'A', chr(196).chr(133) => 'a',
		chr(196).chr(134) => 'C', chr(196).chr(135) => 'c',
		chr(196).chr(136) => 'C', chr(196).chr(137) => 'c',
		chr(196).chr(138) => 'C', chr(196).chr(139) => 'c',
		chr(196).chr(140) => 'C', chr(196).chr(141) => 'c',
		chr(196).chr(142) => 'D', chr(196).chr(143) => 'd',
		chr(196).chr(144) => 'D', chr(196).chr(145) => 'd',
		chr(196).chr(146) => 'E', chr(196).chr(147) => 'e',
		chr(196).chr(148) => 'E', chr(196).chr(149) => 'e',
		chr(196).chr(150) => 'E', chr(196).chr(151) => 'e',
		chr(196).chr(152) => 'E', chr(196).chr(153) => 'e',
		chr(196).chr(154) => 'E', chr(196).chr(155) => 'e',
		chr(196).chr(156) => 'G', chr(196).chr(157) => 'g',
		chr(196).chr(158) => 'G', chr(196).chr(159) => 'g',
		chr(196).chr(160) => 'G', chr(196).chr(161) => 'g',
		chr(196).chr(162) => 'G', chr(196).chr(163) => 'g',
		chr(196).chr(164) => 'H', chr(196).chr(165) => 'h',
		chr(196).chr(166) => 'H', chr(196).chr(167) => 'h',
		chr(196).chr(168) => 'I', chr(196).chr(169) => 'i',
		chr(196).chr(170) => 'I', chr(196).chr(171) => 'i',
		chr(196).chr(172) => 'I', chr(196).chr(173) => 'i',
		chr(196).chr(174) => 'I', chr(196).chr(175) => 'i',
		chr(196).chr(176) => 'I', chr(196).chr(177) => 'i',
		chr(196).chr(178) => 'IJ',chr(196).chr(179) => 'ij',
		chr(196).chr(180) => 'J', chr(196).chr(181) => 'j',
		chr(196).chr(182) => 'K', chr(196).chr(183) => 'k',
		chr(196).chr(184) => 'k', chr(196).chr(185) => 'L',
		chr(196).chr(186) => 'l', chr(196).chr(187) => 'L',
		chr(196).chr(188) => 'l', chr(196).chr(189) => 'L',
		chr(196).chr(190) => 'l', chr(196).chr(191) => 'L',
		chr(197).chr(128) => 'l', chr(197).chr(129) => 'L',
		chr(197).chr(130) => 'l', chr(197).chr(131) => 'N',
		chr(197).chr(132) => 'n', chr(197).chr(133) => 'N',
		chr(197).chr(134) => 'n', chr(197).chr(135) => 'N',
		chr(197).chr(136) => 'n', chr(197).chr(137) => 'N',
		chr(197).chr(138) => 'n', chr(197).chr(139) => 'N',
		chr(197).chr(140) => 'O', chr(197).chr(141) => 'o',
		chr(197).chr(142) => 'O', chr(197).chr(143) => 'o',
		chr(197).chr(144) => 'O', chr(197).chr(145) => 'o',
		chr(197).chr(146) => 'OE',chr(197).chr(147) => 'oe',
		chr(197).chr(148) => 'R',chr(197).chr(149) => 'r',
		chr(197).chr(150) => 'R',chr(197).chr(151) => 'r',
		chr(197).chr(152) => 'R',chr(197).chr(153) => 'r',
		chr(197).chr(154) => 'S',chr(197).chr(155) => 's',
		chr(197).chr(156) => 'S',chr(197).chr(157) => 's',
		chr(197).chr(158) => 'S',chr(197).chr(159) => 's',
		chr(197).chr(160) => 'S', chr(197).chr(161) => 's',
		chr(197).chr(162) => 'T', chr(197).chr(163) => 't',
		chr(197).chr(164) => 'T', chr(197).chr(165) => 't',
		chr(197).chr(166) => 'T', chr(197).chr(167) => 't',
		chr(197).chr(168) => 'U', chr(197).chr(169) => 'u',
		chr(197).chr(170) => 'U', chr(197).chr(171) => 'u',
		chr(197).chr(172) => 'U', chr(197).chr(173) => 'u',
		chr(197).chr(174) => 'U', chr(197).chr(175) => 'u',
		chr(197).chr(176) => 'U', chr(197).chr(177) => 'u',
		chr(197).chr(178) => 'U', chr(197).chr(179) => 'u',
		chr(197).chr(180) => 'W', chr(197).chr(181) => 'w',
		chr(197).chr(182) => 'Y', chr(197).chr(183) => 'y',
		chr(197).chr(184) => 'Y', chr(197).chr(185) => 'Z',
		chr(197).chr(186) => 'z', chr(197).chr(187) => 'Z',
		chr(197).chr(188) => 'z', chr(197).chr(189) => 'Z',
		chr(197).chr(190) => 'z', chr(197).chr(191) => 's',
		// Euro Sign
		chr(226).chr(130).chr(172) => 'E',
		// GBP (Pound) Sign
		chr(194).chr(163) => '');

		$string = strtr($string, $chars);
	} else {
		// Assume ISO-8859-1 if not UTF-8
		$chars['in'] = chr(128).chr(131).chr(138).chr(142).chr(154).chr(158)
			.chr(159).chr(162).chr(165).chr(181).chr(192).chr(193).chr(194)
			.chr(195).chr(196).chr(197).chr(199).chr(200).chr(201).chr(202)
			.chr(203).chr(204).chr(205).chr(206).chr(207).chr(209).chr(210)
			.chr(211).chr(212).chr(213).chr(214).chr(216).chr(217).chr(218)
			.chr(219).chr(220).chr(221).chr(224).chr(225).chr(226).chr(227)
			.chr(228).chr(229).chr(231).chr(232).chr(233).chr(234).chr(235)
			.chr(236).chr(237).chr(238).chr(239).chr(241).chr(242).chr(243)
			.chr(244).chr(245).chr(246).chr(248).chr(249).chr(250).chr(251)
			.chr(252).chr(253).chr(255);

		$chars['out'] = "EfSZszYcYuAAAAAACEEEEIIIINOOOOOOUUUUYaaaaaaceeeeiiiinoooooouuuuyy";

		$string = strtr($string, $chars['in'], $chars['out']);
		$double_chars['in'] = array(chr(140), chr(156), chr(198), chr(208), chr(222), chr(223), chr(230), chr(240), chr(254));
		$double_chars['out'] = array('OE', 'oe', 'AE', 'DH', 'TH', 'ss', 'ae', 'dh', 'th');
		$string = str_replace($double_chars['in'], $double_chars['out'], $string);
	}

	return $string;
}

/**
 * Checks to see if a string is utf8 encoded.
 *
 * NOTE: This function checks for 5-Byte sequences, UTF8
 *       has Bytes Sequences with a maximum length of 4.
 *
 * @author bmorel at ssi dot fr (modified)
 * @since 1.2.1
 *
 * @param string $str The string to be checked
 * @return bool True if $str fits a UTF-8 model, false otherwise.
 */
function seems_utf8($str) {
	$length = strlen($str);
	for ($i=0; $i < $length; $i++) {
		$c = ord($str[$i]);
		if ($c < 0x80) $n = 0; # 0bbbbbbb
		elseif (($c & 0xE0) == 0xC0) $n=1; # 110bbbbb
		elseif (($c & 0xF0) == 0xE0) $n=2; # 1110bbbb
		elseif (($c & 0xF8) == 0xF0) $n=3; # 11110bbb
		elseif (($c & 0xFC) == 0xF8) $n=4; # 111110bb
		elseif (($c & 0xFE) == 0xFC) $n=5; # 1111110b
		else return false; # Does not match any model
		for ($j=0; $j<$n; $j++) { # n bytes matching 10bbbbbb follow ?
			if ((++$i == $length) || ((ord($str[$i]) & 0xC0) != 0x80))
				return false;
		}
	}
	return true;
}

/**
 * Encode the Unicode values to be used in the URI.
 *
 * @since 1.5.0
 *
 * @param string $utf8_string
 * @param int $length Max length of the string
 * @return string String with Unicode encoded for URI.
 */
function utf8_uri_encode( $utf8_string, $length = 0 ) {
	$unicode = '';
	$values = array();
	$num_octets = 1;
	$unicode_length = 0;

	$string_length = strlen( $utf8_string );
	for ($i = 0; $i < $string_length; $i++ ) {

		$value = ord( $utf8_string[ $i ] );

		if ( $value < 128 ) {
			if ( $length && ( $unicode_length >= $length ) )
				break;
			$unicode .= chr($value);
			$unicode_length++;
		} else {
			if ( count( $values ) == 0 ) $num_octets = ( $value < 224 ) ? 2 : 3;

			$values[] = $value;

			if ( $length && ( $unicode_length + ($num_octets * 3) ) > $length )
				break;
			if ( count( $values ) == $num_octets ) {
				if ($num_octets == 3) {
					$unicode .= '%' . dechex($values[0]) . '%' . dechex($values[1]) . '%' . dechex($values[2]);
					$unicode_length += 9;
				} else {
					$unicode .= '%' . dechex($values[0]) . '%' . dechex($values[1]);
					$unicode_length += 6;
				}

				$values = array();
				$num_octets = 1;
			}
		}
	}

	return $unicode;
}

“PHP ile SEO uyumlu daha anlaşılır web adresleri hazırlama” için bir yorum

Yorumlar kapalı.